Catalog
Cart

2021 M. PINIGŲ SUSIGRĄŽINIMO AKCIJOS SĄLYGOS IR NUOSTATOS
Akcija


1. Įsigykite vieną iš toliau lentelės sąraše („Akcijoje dalyvaujantys produktai”) nurodytų spausdintuvų nuo 2021-10-01 iki 2021-12-31 („Akcijos galiojimo laikotarpis“) ir susigrąžinkite iki 120 EUR sumokėtos sumos.

2. Akcija taikoma tik akcijoje dalyvaujantiems produktams, įsigytiems akcijos galiojimo laikotarpiu tiesiogiai iš „Epson“ arba iš oficialaus „Epson“ atstovo.

3. Akcijoje gali dalyvauti asmenys, sulaukę 16 metų ir gyvenantys Lietuvoje. Vienas namų ūkis gali pasinaudoti šiuo pasiūlymu ne daugiau nei 2 kartus. Dėl vieno akcijoje dalyvaujančio produkto galima pateikti tik vieną prašymą.

4. Šioje akcijoje gali dalyvauti tik galutinis įsigyto produkto naudotojas. Prašymas susigrąžinti dalį sumokėtos sumos už įsigytą akcijoje dalyvaujantį produktą bus laikomas negaliojančiu, jeigu įsigytas produktas buvo perparduotas trečiajai šaliai. Perpardavėjai negali teikti prašymų klientų vardu.

5. Akcijoje negali dalyvauti „Epson" darbuotojai, pardavimo agentai, distributoriai, platintojai, parduotuvių, kuriose akcija bus vykdoma, darbuotojai ir visi su šia akcija susiję asmenys.

6. Šis pasiūlymas nebus taikomas jokioms naudotoms, restauruotoms ar taisytoms prekėms.

7. Prašymas susigrąžinti dalį sumokėtos sumos turi būti pateiktas per 30 kalendorinių dienų nuo prekės įsigijimo datos. Prašymus galima teikti iki 2022-01-30.

Kaip pateikti prašymą

8. Pateikite prašymą internetu, apsilankę adresu www.epson.lt/ecotankcashback, užpildę prašymo formą ir pateikę ją kartu su įsigijimą liudijančio dokumento kopija ir spausdintuvo serijos numerio nuotrauka. Pildant prašymo formą, reikės pateikti savo asmens ir banko duomenis.

9. Produkto įsigijimą liudijantis dokumentas – tai pirkimo čekio arba sąskaitos faktūros įskaitoma kopija, kurioje aiškiai nurodyti pardavėjo duomenys, produkto įsigijimo data, pavadinimas ir kaina.

10. Gavę jūsų prašymą, el. paštu atsiųsime patvirtinimą apie jo gavimą.

11. Išmoka bus pervesta banko pavedimu per 30 dienų nuo tos dienos, kai pranešime, kad jūsų prašymas tenkintinas. Akcijos organizatorius perves išmoką banko pavedimu tik į banko sąskaitą, veikiančią šalyje, kurioje buvo įsigytas „Epson“ produktas. Akcijos organizatorius nėra atsakingas už bet kokias jūsų patirtas banko išlaidas, susijusias su bet kokios išmokos pervedimu. Atitinkamai, jei jūsų bankas jums pritaiko mokestį, šį mokestį bankas išskaičiuos iš jūsų grąžinamos sumos.

12. Prašymą pildantis asmuo yra atsakingas už teisingą banko sąskaitos duomenų nurodymą. Jeigu dėl neteisingai nurodytų duomenų akcijos organizatoriaus pervesta išmoka buvo atmesta arba jūs jos negavote, akcijos organizatorius yra atleidžiamas nuo pareigos pakartotinai pervesti išmoką.

2021 M. PINIGŲ SUSIGRĄŽINIMO AKCIJOS SĄLYGOS IR NUOSTATOS

Apribojimai.

13. Jeigu grąžinamos sumos išmoka yra apmokestinamos pajamos, mokestinė prievolė tenka jos gavėjui.

14. Jeigu akcijoje dalyvaujantis produktas, už kurį pagal prašymą buvo išmokėta išmoka, dėl kokios nors priežasties grąžinamas pardavėjui, pirkėjo teisė į išmoką nustoja galioti ir pirkėjo gauta išmoka turi būti grąžinta akcijos organizatoriui.

15. Akcijos organizatorius pasilieka teisę prašyti papildomos informacijos, padėsiančios išnagrinėti prašymą, jeigu yra pagrindo manyti, kad jis nėra teisėtas.

16. Prašymas bus atmestas, jeigu:

  • a. akcijoje dalyvaujantis produktas buvo įsigytas ne akcijos galiojimo laikotarpiu;
  • b. pateikta iki galo neužpildyta prašymo forma;
  • c. nebuvo pateiktas prekės įsigijimą liudijantis dokumentas arba jis buvo pripažintas negaliojančiu;
  • d. prašymas nebuvo pateiktas per 30 kalendorinių dienų nuo prekės įsigijimo datos;
  • e. nepatvirtinote, kad sutinkate su šiomis nuostatomis ir sąlygomis. Asmeniniai duomenys.

17. Registruodamiesi dalyvauti akcijoje, turėsite pateikti asmeninius duomenis, kurie „Epson“ reikalingi akcijai administruoti. Daugiau informacijos rasite akcijų privatumo informacijos pareiškime. „Epson“ ne tik naudos jūsų asmeninius duomenis akcijai administruoti, bet ir paprašys jūsų sutikimo siųsti su „Epson“ prekės ženklo produktais susijusią rinkodaros medžiagą, pvz., apklausas, naujienlaiškius ir (arba) „Epson“ reklamą. To daryti neprivalote. Bendrosios nuostatos

18. Akcijos organizatorius neprisiima atsakomybės už atmestus prašymus. Akcijos organizatorius atmes prašymus, pateiktus pasibaigus akcijos galiojimo laikotarpiui, taip pat tuos prašymus, kurie bus pagrįstai laikomi neužbaigtais, neteisėtais arba melagingais.

19. Šioms nuostatoms ir sąlygoms taikomi šalies, kurioje buvo įsigytas akcijoje dalyvaujantis produktas, įstatymai, o kilus ginčams jie sprendžiami atitinkamoje šios šalies teismų jurisdikcijoje.

20. Dalyvaudami šioje akcijoje jūs patvirtinate, kad perskaitėte, supratote ir sutinkate su šiomis nuostatomis ir sąlygomis. Akcijos organizatorius pasilieka teisę atšaukti arba pakeisti nuostatas ir sąlygas be išankstinio įspėjimo, jeigu jis pagrįstai negali kontroliuoti susidariusių aplinkybių. Akcijos organizatorius: akcijos organizatorius yra „Epson Europe B.V.“ Jo registruotoji būstinė yra Amsterdame, Nyderlanduose. Visą korespondenciją siųskite šiuo adresu: Epson European Marketing Department, P829 Cashback Promotion, Westside, London Road, Apsley, Hemel Hempstead, Herts HP3 9TD England